Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA TRANG WEB NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

1. Chấp nhận điều khoản sử dụng

Trang web https://noithatgophongkhach.com này (dưới đây gọi là “Nội Thất Phòng Khách”) được cung cấp cho bạn dưới điều kiện và các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Trang web.

2. Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Việc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng tải phiên bản mới trên Trang web. Bạn nên xem xét và kiểm tra điều khoản sử dụng này định kỳ để đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ các điều khoản hiện tại.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung, hình ảnh, video, âm thanh và dữ liệu khác trên Trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng một cách không hợp pháp bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Trách nhiệm của người dùng

Bạn chấp nhận trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và hoàn chỉnh.

Bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm luật pháp hiện hành khi sử dụng Trang web này.

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho hệ thống, dữ liệu hoặc an ninh của Trang web.

5. Chấm dứt truy cập

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng truy cập của bạn vào Trang web bất kỳ lúc nào và với hoặc không thông báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này hoặc luật pháp hiện hành.

6. Bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: noithatgophongkhach@gmail.com hoặc Hotline: 0981497306.

Việc sử dụng Trang web này tức là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này.