Kiến Thức

Thiết kế nội thất không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp đồ đạc một cách hợp lý, mà còn cần sự hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật, kiến thức kỹ thuật, và khả năng đáp ứng nhu cầu cũng như phản ánh cá tính của chủ nhân không gian.